Nazım İmar Planı Değişikliği (Haliliye/Veysel Karani Mahallesi)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi Ada No: 2214 Parsel No: 4'te kayıtlı alan üzerinde "Özel Eğitim Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Alanı (Anaokulu)" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişkliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih ve 220 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/05/2017.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı