Nazım İmar Planı Değişikliği (Haliliye/Veysel Karani Mahallesi)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Veysel Karani Mahallesi Ada no:2214 Parsel no:4'de kayıtlı alan Özerinde "özel Eğitim Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Alaııı(Anaokulu)" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım tmar Planı Değişikliği teklifi BüyOkşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih ve 220 sayılı karan ile onanmıştır.

3194 sayılı tmar Kanunu’nun S/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım tmar Planı Değişikliği, tmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/05/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı