Uygulama İmar Planı (Eyyübiye)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahalle 101 Ada 1 Nolu parsel üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/05/2017.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı