Nazım ve Uygulama İmar Planı (Haliliye)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi sınırlan içerinde bulunan Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü ile Abide Kavşağı arasındaki yol güzergahının imar planı bulunmayan kısmının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih ve 232 sayılı karan ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/05/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı