Nazım İmar Planı Değişikliği (Karaköprü/Doğukent Mahallesi)

İLAN
BELEDÎYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi 1784 nolu ada içerisinde yer alan ve mülkiyeli maliye hâzinesine ait taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 96 sayılı karan ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 2015/696 esas no ve 2017/69 karar nolu karan ile iptal edilmesi nedeniyle alanın ‘Eğitim Tesis Alanı (Ana okulu)' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Nazım imar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih ve 210 sayılı karan ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/05/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı