Nazım ve Uygulama İmar Planı Hakkında

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi 102 Ada, 108 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “İlave Nazım İmar Planı*’ yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekti Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2016 tarih ve 562 sayılı karan ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun S/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım ve imar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünü girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 18/05/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı