Nazım İmar Planı Hakkında (Bozova/Işınlı Mahallesi)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Bozova İlçesi Işınlı Mahallesi 17 ve 20 nolu Parsellerde kayıtlı alan üzerinde “Eneıji Üretim Alanı (Güneş Eneği Santrali)” yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 11/05/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı