Nisan-2017 Meclis Kararları Özeti

Toplantı Tarihi  18 Nisan Salı 2017
Toplantı Saati  14:00
Birleşim  5 BİRLEŞİM
İlgili Kurum  
Açıklama  

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
NİSAN-2017 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı  Nihat ÇİFTÇİ   Başkanlığında 17.04.2017 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   her hangi bir karar alınmamıştır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ  Başkanlığında 18.04.2017 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

132 Nolu Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Beş Kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri; Ahmet BOĞA, Mehmet YÜZÜCÜ, Ali Zülfikar İZOL, Aydın YENER, Ahmet KAYTAN ‘ın seçilmesinin kabulüne,

133 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Faruk Mehmet AKÇAL, Nusret TÜYSÜZ, Sabri YETİM, Ahmet Haşim İNAN, Hadi DİKEN, Hüseyin BULUT, Hüseyin ÇETİNER, Esra Güler ASLAN, Bahri YILDIRIM seçilmesinin kabulüne,

134 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyeleri; Levend ÇELİK, Mahmut GÜNDOĞDU, Metin ÇADIRCI, Ali SAMAR, Muzaffer KURT, Abdülaziz KARAYILAN, M.İlhami GÜNBEĞİ, Filiz YILMAZ, Aliye KIZILDAMAR’ın seçilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 19.04.2017 tarihinde, 3. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

135 Nolu Karar: 5216 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi gereği kurulması zorunlu olan komisyonlar dışında; Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Turizm ve Tanıtım Komisyonu, Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonu, Kırsal Kalkınma Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonu, Baraj, Gölet, Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonu, Şanlıurfa Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonunun kurulması, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonunun Eğitim, Kültür Komisyonu ile Gençlik ve Spor komisyonu ayrı iki komisyon olarak görev yapması ve ihtisas komisyonlarının 9(dokuz) kişiden oluşması, bir yıl süreyle görev yapmalarının kabulüne,

136 Nolu Karar: 5018 sayılı Mali Yönetim ve İç Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesine istinaden, Büyükşehir Belediyemizin 2016 Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne, 

137 Nolu Karar: Akçakale İstasyon Caddesi İsminin 15 Temmuz Demokrasi Caddesi olarak değişmesi ile ilgili talebin incelenmesi için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

138 Nolu Karar: İlimizde zeytin yetiştiriciliğinin durumu ve zeytinin tescil işlemlerinin yapılması ile ilgili bir çalışma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

139 Nolu Karar: Akçakale ilçemizin Sevimli mahallesine 2 km uzaklıkta 700 nüfusa sahip olan hali hazırda daha isim verilmeyen sokağa Bozkurt İsmi Verilmesi talebinin incelenmesi için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

140 Nolu Karar: İlimizde yapılan spor etkinlikleri ve sporun geliştirilmesi ile ilgili bir çalışma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

141 Nolu Karar: Haşere ve vektörler ile mücadele konusunda ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında bir araştırma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

142 Nolu Karar: İlimiz genelinde engelli vatandaşlarımızın parklar, eğlence yerleri, ulaşım araçları, vs. gibi yerlerde karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri konusunda gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

143 Nolu Karar:

  • Engelli vatandaşlar tarafından son iki yıl içerisinde alınmış olan % 40 ve üzeri Sürekli Engellilik Raporu,
  • Aile fertlerinden biri tarafından son iki yıl içerisinde alınmış olan % 40 ve üzeri Sürekli Engellilik Raporu,
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Engelliler için verilmiş olan Kimlik Kartı,
  • Engelli bireyin ya da aile fertlerinden birinin Kamu Kurumları veya Özel sektörde çalışmaması,
  • Bakıma muhtaç ve Engelli Vatandaşlara verilen engelli aylığının alıyor olması durumunda;     

İlimiz genelindeki yukarıdaki kriterlere uyan Engelli Vatandaşlarımızın mevcut tarife üzerinden su indiriminden %50 oranında faydalanmalarının kabulüne,

144 Nolu Karar:Büyükşehir Belediyemize bağlı Birecik Mezbahanesinde Küçükbaş Hayvan için 7,00. TL, Büyükbaş Hayvan için 25 TL olan Kesim ücretinin karar tarihinden itibaren Küçükbaş Hayvan için 9,00.TL Büyükbaş Hayvan için 30,00.TL olarak uygulanmasının kabulüne,

145 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “Altyapı Katılım Payı Bedelinin Güncellenmesi hakkında” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 20.04.2017 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

146 Nolu Karar: 2017 yılı Mayıs ayında teknik incelemelerde bulunmak üzere Malezya ve Singapur’a yurtdışı programına Meclis Üyeleri Ali SAMAR, Cumali KARAVAR, Aydın YENER, Hadi DİKEN, Esra Güler ASLAN, Yakup YILDIZ, Kamil Nazım KANKILIÇ ve Genel Sekreter Yardımcısı M.Emin YEŞİLTAŞ’ın Malezya ve Singapur yurtdışı programlarına gitmeleri, gidiş-geliş, konaklama, yol ve harcırahlarının belediye bütçesinin ilgili tertibinden karşılanması, iş ve işlemlerin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesinin kabulüne,

147 Nolu Karar: Akçakale Belediyesinin almış olduğu 10.02.2017 tarih ve 18 nolu meclis kararına istinaden, Akçakale İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesine bağlı Girne Sokak isminin “Demokrasi Sokak”, Atatürk Mahallesine bağlı Cengiz Sokak isminin “15 Temmmuz Şehitleri Sokak”, Sağlık Sokak isminin “Şehit Er Yusuf Beylem Sokak”, Hürriyet Mahallesine bağlı Cami sokak isminin “Şehit Mustafa Direkli Sokak”, Bahçe Sokak isminin ise “Şehit Ümit Yolcu Sokak” olarak değişmesi ile ilgili talebin incelenmesi için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

148 Nolu Karar:   Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık Brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birinin ödenmesinin kabulüne,

149 Nolu Karar:    Büyükşehir Belediyemize ait İlimizi Eyyübiye İlçesi Tepe Mahallesi 405 ada 35, 36, 37, 38, 39, 41 ve 42 numaralı parseller ile 404 ada 1 numaralı parselde (A) ve (B) alanlı ekli krokide koordinatları belirtilen taşınmazların Dergâh-Balıklıgöl Kent Platosu Komisyonu’nun 2017/04 sayılı kararınca Türk Bayrağı Projesinde kullanılmak üzere 25 yıllığına Eyyübiye İlçe Belediyesi’ne tahsis edilmesinin kabulüne,

150 Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi sınırlarında bulunan 216, 214 ve 215 parsel nolu taşınmazların İlimiz Karaköprü İlçe Belediyesi Gölgen Mahallesi sınırlarına katılmasının kabulüne,

151 Nolu Karar:  Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili, Meclis çalışmalarının devam etmesinin kabulüne,

152 Nolu Karar: Suruç İlçesi, Hürriyet Mahallesi 185 ada 28 numaralı parselde kayıtlı 2.232.73 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan salonun 2(İki) yıllığına Suruç Belediyesi’ne tahsis edilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesinin kabulüne,

153 Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Hızmalı Mahallesi, 340 ada 1 numaralı parselde kaydı bulunan Bediüzzaman Mezarlık alanında, ekli krokilerde koordinatları verilmiş (A) ile belirtilen alan ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 17/05/2002 tarih ve 17639 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemize tahsisli Kepirli Mahallesi 128 numaralı parselde kaydı bulunan yeni mezarlık alanında ekli krokilerde koordinatları verilmiş (B) ile belirtilen alanın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) Şehitlik Mezarlıkları olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına tahsisinin kabulüne,

154 Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi, 5782 ada 2 numaralı parselde kayıtlı bulunan 549,68 m² yüzölçümüne sahip uygulama imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak görülen taşınmazın, Bakanlar Kurulu’nun 12/02/2016 tarih ve 2016/8653 sayılı kararıyla KAMU YARARI statüsü verilen Hayrat İnsani yardım Derneği’ne 25 yıllığına tahsisinin kabulüne,

155 Nolu Karar: Mehmetçik Mahallesinde bulunan 7049 nolu sokak Şehit Orhan İRKARLI isminin verilmesinin kabulüne,

156 Nolu Karar:  Veyselkarani Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi arasından geçen Tandoğan Caddesi isminin  yerine Abdullah BALAK isminin verilmesinin kabulüne,

157 Nolu Karar: İlimizde yetişen en önemli insanlardan biri olan Abdullah BALAK’ın Balmumu Heykelinin Ailesinin görüşünün alınması şartıyla, yapılarak Müzik Müzesinde sergilenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasının kabulüne,

158 Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan İlimizdeki derelerden temiz su akıtılması ile ilgili raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

159 Nolu Karar: Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan Okul önlerine hız kesici kasislerin yapılması ile ilgili   raporun, gereği için İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 21.04.2017 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

160 Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Haliliye İlçesi, Dağeteği Mahallesi, 317 ada 4 numaralı parselde kayıtlı 3951,09 m² yüzölçümüne sahip uygulama imar planında İbadet Alanı olarak görülen taşınmazı, Camii ve müştemilatı yapılmak üzere Hz.İbrahim Halilullah Kültür ve Eğitim Vakfına tahsisinin kabulüne,

161 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere;  Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;  Faruk Mehmet AKÇAL, Nusret TÜYSÜZ, Sabri YETİM, Ahmet Haşim İNAN, Hadi DİKEN, Hüseyin BULUT, Hüseyin ÇETİNER, Bahri YILDIRIM, İbrahim ACIOĞLU seçilmesinin kabulüne,

162 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Gençlik ve Spor Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;   Yusuf ÖZKUL, Yakup YILDIZ, Cumali KARAVAR, Nihat KILIÇ, Hüseyin SÜRÜCÜ, Mustafa DEMİRYERİ, Eyyüp ŞENGÜL, Filiz YILMAZ, Aliye KIZILDAMAR seçilmesinin kabulüne,

163 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Celal AKIL, Mehmet BAYOL, Cihan CANBEYLİ, Sait KAYA, Osman ULUDAĞ, Ahmet KAYTAN, Yusuf AKTAŞOĞLU, Bozan KARAYILAN, Leyla AKÇA’nın seçilmesinin kabulüne,

164 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;  İsa KIZILDEMİR, Celal ŞEKER, Kamil Nazım KANKILIÇ, Hamdi HATİPOĞLU, Kemal BARLAK, İsmail YAMAN, Aysel GÖNCÜ, Ayşe DURMUŞ, Sami KILIÇ’ın seçilmesinin kabulüne,

165 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Kültür ve Eğitim Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; İsa KIZILDEMİR, Celal ŞEKER, Kamil Nazım KANKILIÇ, Hamdi HATİPOĞLU, Kemal BARLAK, İsmail YAMAN, Aysel GÖNCÜ, Ayşe DURMUŞ, Sami KILIÇ’ın seçilmesinin kabulüne,

166 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Levend ÇELİK, Mahmut GÜNDOĞDU, Metin ÇADIRCI, Ali SAMAR, Muzaffer KURT, A.aziz KARAYILAN, M.İlhami GÜNBEĞİ, Esra Güler ASLAN, Fatma DOĞAN’ın seçilmesinin kabulüne,

167 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;  Feyyaz SOYLU, Kadir GÜNDOĞAN, Mustafa ÇAKIR, Halef KETE, Emin ERCAN, Mehmet BAŞAK, Serdar İZOL, Mahmut ÖZDEMİR, Sibel SÜTPAK’ın seçilmesinin kabulüne,

168 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere;  Çevre ve Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri;  Ahmet Hamdi İNAN, Gülsüm Sobay MERCAN, Mustafa TEPE, M.Selim POLATKAN, Mehmet YÜZÜCÜ, Necdet YÜKSEL, Aydın YENER, Mehmet Sinan BURUN, Mahmut ÖZDEMİR’in seçilmesinin kabulüne

169 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Celal AKIL, Mehmet BAYOL, Cihan CANBEYLİ, Sait KAYA, Osman ULUDAĞ, Ahmet BOĞA, Yusuf AKTAŞOĞLU, Bozan KARAYILAN, Leyla AKÇA’nın seçilmesinin kabulüne,

170 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere;  Turizm ve Tanıtım Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Feyyaz SOYLU, Kadir GÜNDOĞAN, Mustafa ÇAKIR, Halef KETE, Emin ERCAN, Mehmet BAŞAK, Serdar İZOL, Mahmut ÖZDEMİR, Sibel SÜTPAK’ın seçilmesinin kabulüne,

171 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere; Ulaşım Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Yusuf ÖZKUL, Yakup YILDIZ, Cumali KARAVAR, Nihat KILIÇ, Hüseyin SÜRÜCÜ, Mustafa DEMİRYERİ, Eyyüp ŞENGÜL, Esra Güler ASLAN, Fatma DOĞAN’ın seçilmesinin kabulüne,

172 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere;  Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyeleri; Ahmet Hamdi İNAN, Gülsüm Sobay MERCAN, Mustafa TEPE, M.Selim POLATKAN, A.Zülfikar İZOL, Necdet YÜKSEL, İsmail BOZKURT, Fatma DOĞAN, Halil AKBAŞ’ın seçilmesinin kabulüne,

173 Nolu Karar:  Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan Reklam olarak kullanılan yazı ve tabelaların kaldırılması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabülüne,

174 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan Yaya Geçitlerinin Genel Durumları ile ilgili  raporun gereği için İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

175 Nolu Karar: Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan Tabela yerleri ile ilgili çalışmalar ile ilgili Çevre Sağlığının Korunması  ile ilgili raporun gereği için İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

176 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan Çevre Sağlığının Korunması ile ilgili  raporun gereği için İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

177 Nolu Karar: Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Ulaşımdan Ücretsiz Faydalanmaları ile ilgili  raporun gereği için İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

178 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi Ada no: 5571 Parsel no: 1, 12 ve 13'te "Sosyal Tesis Alanı" yapılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2016 tarih ve 473 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

179 Nolu Karar: İlimiz Birecik İlçesi Kocaali Mahallesi Parsel no: 609'da kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)" Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 206 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

180 Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesi Kırbaşı Mahallesi Parsel no: 218'de kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)" Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2016 tarih ve 565 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi; "Emsal:0.15, Yençok: 6.50" koşullarında "Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)" olarak değiştirilmesinin kabulüne,

181 Nolu Karar:İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi Ada no:1754 Parsel no:3'te “İlköğretim Tesis Alanı” olarak planlı alanın “yapı yaklaşma mesafesi parselin bütün yollara bakan taraflarında 5 metre” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

182 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi Ada no: 168 Parsel no: 2' de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 534 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan "Resmi Kurum Alanı (Adli Tıp Kurumu)" yapılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

183 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi Ada no: 164 Parsel no: 1'de kayıtlı alan üzerinde "Sağlık Tesisi" yapılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2016 tarih ve 482 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlananmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

184 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Parsel no: 94' de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

185 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye ve Haliliye İlçe sınırları içerisinde bulunan Akçakale yolu güzergâhı ve yakın çevresinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

186 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi Ada no: 438 Parsel no: 1' de kayıtlı alan üzerinde Mevcut Planda "Ayrık Nizam 5 kat Taks: 0.30 Kaks: 1.50" konut alanı olarak planlı alan öneri planda "Emsal sabit kalmak üzere Yençok: 30.50 metre" koşuluyla düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

187 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Defterdar Mahallesi Ada no: 113 Parsel no: 1'de kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)"  yapılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2016 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

188 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada no: 83 Parsel no: 470'te kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde alan üzerinde bulunan yapının 6306 sayılı yasa ile riskli yapı olması sebebiyle alanın Taks: 0.30 Kaks: 1.75, Yençok: 21.50 metre konut alanı, plan değişikliği teklifi ekli ve imzalı pafta doğrultusunda uygun görülmüş olup, ayrıca Haliliye İlçemizde bulunan ekli krokide sınırları belirtilen alanda 6306 sayılı yasa ile riskli yapı olduğu tespit edilen parsellerde Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinin plan değişikliliklerinde uyulması gereken usulleri belirtilen 26. Maddesinin 5. Fıkrasının (b) bendinde kat arttırılması durumda gerekli mesafelerini belirten formüle uymayan parsellere mevcut emsal korunarak mevcut kat adedine ilave bir kat verilmesi, formüle uyan parsellere mevcut emsal korunarak mevcut kat adedine ilave 2 kat verilmesine yönelik plan değişiklilerinin kabulüne,

189 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan ve Cazibe Merkezi Destek Programı kapsamında desteklenmesi hedeflenen Balıklıgöl-Hz. Eyüp Peygamber Makamı Arası Kültür Yolu Projesi doğrultusunda hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

190 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçe Merkezi için hazırlanmış ekli krokide belirtilen 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilerek karara bağlandığı Siverek Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 22 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.2016 tarih ve 426 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Siverek İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olmayan bölgelerin uygun hale getirilecek şekilde değiştirilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 21.04.2017 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 

ŞUSKİ GENEL KURULU

07 Nolu Karar: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (SUOSB) ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü arasında İçme ve Kullanma Suyu temin edecek olan İsale Hattının Yapımına İlişkin Protokolün İmzalanması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ ile ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US’ yetki verilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Mayıs Ay’ı  Meclis Toplantısı 15/05/2017 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı