Nazım İmar Planı Değişikliği (Karaköprü/Mehmetçik Mahallesi)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mahallesi sınırlarında bulunan 160 ada 3 nolu parsel üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 397 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 30/03/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı