İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Şanlıurfa Güneybatı Çevreyolu, Küçükhan ve Altın Mahalleleri arasında kalan alanla ile ilgili hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve 612 sayılı kararı ile onanmış olan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tekrar değerlendirilerek 17.03.2017 tarih ve 128 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 30/03/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı