Nazım İmar Planı Hakkında (Haliliye/Osmanbey)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Osmanbey Mahallesi parsel no:104,106 ve 234'de kayıtlı alanlar üzerinde "Spor Tesisi (Hipodrom Alanı)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 536 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 23/03/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı