Nazım ve Uygulama İmar Planı (Karaköprü/Maşuk)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi Ada no:281 Parsel no:9’da kayıtlı alan üzerinde 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 111 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 20/03/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı