Kısmi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı (Karaköprü)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi Ada no:172 Parsel no:1’de kayıtlı alan üzerinde mevcut planda Dini Tesis Alanı olarak planlı alanın  Güneyinde bulunan Park Alanın bir kısmının Dini Tesis Alanı, Dini Tesis Alanında Park alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 110 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama imar planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 20/03/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı