Nazım ve Uygulama İmar Planı (Bozova)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi parsel no:58'de kayıtlı alan üzerinde "Eğitim Alanı" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 113 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 20/03/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı