Nazım İmar Planı Hakkında (Enerji Üretim Alanı/Karaköprü)

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Ağılcık Mahallesi 47 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve 593 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 17/03/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı