Nazım İmar Planı Hakkında

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi Parsel 45 nolu parsel üzerinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 08/03/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı