Şubat-2017 Meclis Kararları Özeti

Toplantı Tarihi  13 Şubat Pazartesi 2017
Toplantı Saati  14:00
Birleşim  5 BİRLEŞİM
İlgili Kurum  
Açıklama  

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ŞUBAT-2017 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ   Başkanlığında 13.02.2017 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

40 Nolu Karar: Siverek Belediye Meclisinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen Ek Ödenek ile ilgili 06 nolu Meclis Kararı’nın, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

41 Nolu Karar: Siverek Belediye Meclisinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden gelen Ek Ödenek ile ilgili olan 07 nolu Meclis Kararı’nın, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

42 Nolu Karar: Denetimi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz sınırları içerisinde (H) plaka ile toplu taşıma hizmeti yapan Özel Halk Otobüsü araçların yaş hadleri ilgi yönetmeliğin Model Değişikliği Yapacakların Uyacağı Kurallar başlığının 11.Maddesinin 2.Fıkrasında “Hatlarda çalışan mevcut araçların 10 yaş ve üzeri olan araçlar verilen süre içinde değişimin yapılması mecburidir.” yerine 01/01/2017 - 31/12/2018 tarihleri arası geçerli olmak üzere  “Hatlarda çalışan Mevcut araçların 12 yaş ve üzeri olan araçlar verilen süre içinde değişimin yapılması mecburidir.” Şeklinde değiştirilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

43 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “2017 yılında Uygulanacak Hizmet Tarifelerinde Değişikliğe Gidilmesi Hakkında” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

44 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “ŞUSKİ Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği Madde Değişikliği” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

45 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

46 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “Su Sayacı Satış Ücretleri” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 14.02.2017 tarihinde, 2. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

47 Nolu Karar: Belediyemizin işlettiği Karaköprü İlçesi Kaşmer dağı mevki Mehmetçik köyü sınırlarında bulunan konkasör şantiyesinin Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen 200803077 nolu işletme ruhsatının BELSAN İmar A.Ş’den Belediyemize devredilmesinin kabulüne,

48 Nolu Karar: Eyyübiye Belediyesi ilçe sınırları içerisinde kalan Yenice, Osmanlı ve Selçuklu Mahalleleri Bölgesinde; “Zemin yapısı ve üzerindeki sağlıksız, çarpık yapılaşma, gecekondu ıslahı, kentsel donatı alanlarının yetersizliği ve çoğunluğu deprem yönetmenliği öncesi yapılmış binalardan oluşan ve alan üzerinde geçen enerji nakil hattı bölgede yaşayan vatandaşların sağlığı ve can güvenliğini tehlikeye attığından ve ayrıca İmar Planında 30 m’lik yolun Enerji nakil hattında bulunduğundan Yenice, Osmanlı ve Selçuklu Mahallerinde bulunan 27,5 ha alan üzerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı” ilan edilmesi ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulama yetkisinin Eyyübiye Belediyesine verilmesinin kabulüne,

49 Nolu Karar: Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Karaali Mahallesi 201 ada 1 numaralı parselde sera olarak kullanılan 62.084,31 m² lik taşınmaz, 202 ada 1 numaralı parselde sera olarak kullanılan 11.8.662,98 m²lik taşınmaz, 111 ada 13 numaralı parselde sera olarak kullanılan 15.504,03 m²lik taşınmaz, 111 ada 14 ve 15 numaralı parselde sera olarak kullanılan 20.677,89 m²lik taşınmaz ile 110 ada 3 ve 5 numaralı parselde Kaplıca Otel olarak kullanılan 22.420,42 m²lik taşınmaz ve 203 ada 1 numaralı parselde Kaplıca Apart olarak kullanılan 41.228,54 m²lik jeotermal sahada yer alan 8 adet taşınmaza, jeotermal seracılık, organik tarım ve jeotermal turizm tesis yatırımlarının yapılabilmesi amacıyla  5393 sayılı yasanın 18/e maddesi gereği sınırlı ayni hak tesisi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesinin kabulüne

50 Nolu Karar: Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer alan; Eyyübiye İlçesi, Haliliye İlçesi, Karaköprü İlçesi, Siverek İlçesi, Viranşehir İlçesi, Birecik İlçesi, Hilvan ilçesi, Ceylanpınar İlçesi, Akçakale İlçesi, Harran İlçesi, Suruç İlçesi, Halfeti İlçesi ve Bozova İlçesi, ilçe sınırlarındaki prestij caddelerinin, Sokak Sağlıklaştırma, Cephe Düzenleme, Çevre Düzenleme, Aydınlatma, Bakım-Onarım ve Restorasyona yönelik olarak projelendirme ve uygulama çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ve yapılan harcamaların Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

51 Nolu Karar: Gençlerimizin kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve iletişim gibi konularda gelişimlerine ilişkin programlara ve faaliyetlere katılımlarını gerçekleştirmek ve söz sahibi olmalarını amaçlamak maksadıyla bir Gençlik Meclisinin kurulması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 2. Başkan V. Sait KAYA  Başkanlığında 15.02.2017 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

52 Nolu Karar: Büyükşehir’e ait caddelerde engelli ve yaya geçitlerinin giriş çıkışlarına duba koyularak araç v.b.parkların yapılmasının engellenmesi ile ilgili bir çalışma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

53 Nolu Karar: İlimiz için çok önemli bir yere sahip olan ve bir çok ailenin geçim kaynağı olan İsot faaliyetlerinin ilk aşamadan son aşamaya kadar daha iyi ve daha hijyenik yapılması için yer tahsisi konusunda bir araştırma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

54 Nolu Karar: 2017 yılı içerisinde İlimizde bulunan Kırsal Yolların Genel Durumları ile ilgili bir çalışma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Kırsal Kalkınma Su Kanal Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

55 Nolu Karar: İlimizde bulunan Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama entegrasyonlarını arttırmak ve hayatlarını birçok alanda kolaylaştırılması ile ilgili bir araştırma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

56 Nolu Karar: İlimizde bulunan Ziraat Odaları tarafından çiftçilerden talep edilen ücretler ile ilgili bir çalışma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

57 Nolu Karar: İlimizde Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir çalışma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

58 Nolu Karar: İlimizde bulunan kütüphanelerin durumları ve kütüphanelerin öğrencilerin ders durumlarına etkileri ile ilgili bir araştırma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Kültür ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

59 Nolu Karar:  İlimiz genelinde evlerin mahzenlerine, bahçelerine, bodrum katlarına, kullanılmayan alanlarına kırsalda da bahçeye veya atıl yerlere atılmış, terk edilmiş atıl araç, gereç, edevat, demir, krom, alüminyum, bakır vb. çürümeye terk edilmiş hurdaların milli servete katkı sağlanmasıyla beraber geçmişimizi aydınlatacak eserler ile ilgili yapılan ve yapılabilecek çalışmalar hakkında bir araştırma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

60 Nolu Karar:  Türkiye’deki fıstık üretiminin %54’ünü gerçekleştiren İlimizde fıstığın tescil işlemi başta olmak üzere gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

61 Nolu Karar: İlimiz merkez hudutları içerisinde artan nüfus ve gelen turist potansiyeli göz önüne alınarak Abide ve Balıklıgöl arasında tuvalet ihtiyacının giderilmesi için uygun alanlar (Bay, Bayan, Engelli) tespit edilmesi konusunda gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

62 Nolu Karar: Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonu tarafından hazırlanan Erkek Bireyin Sorumlulukları ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

63 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan İlimizdeki Mezarlıkların Durumları ile ilgili Basınçlı Sulama Sistemi’nin önemi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

64 Nolu Karar:  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 2. Başkan V. Sait KAYA  Başkanlığında 16.02.2017 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır 

65 Nolu Karar:   Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyonu tarafından İlçelerde bulunan koordinatörler bünyesindeki iş makinelerinin durumları ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

66 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan Pamuğun Kaliteli Üretilmesi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

67 Nolu Karar:Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 Yılında Engellilere Yönelik Sosyal Faaliyetler ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

68 Nolu Karar: Plan ve Bütçe komisyonu tarafından uygun görülen ve tabloda yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Haberleşme Altyapısı Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinin kabulüne,

69 Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;    

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşlarına, belediyemize ait şirketlere ve belediyemizin ortağı kuruluşlara (ŞUSKİ, BELSAN, BELTAŞ, AKSA Şanlıurfa Doğalgaz) 12.02.2015 tarih ve 85 nolu meclis kararı ile uygulanan zemin tahrip bedellerinde belirtildiği gibi;

2017 yılından geçerli olmak üzere alt yapı tesisi açım ruhsatı verilirken alınan zemin tahrip bedelleri kazı genişliği minimum 1.00 metre olmak üzere; Belediyemize bağlı kuruluşlar, Belediyemize ait şirketler ve Belediyemizin ortak olduğu şirketlerde olduğu gibi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. için;

                    ASFALT      : 50.00 TL /m²
                    BETON:      : 40.00 TL/m ²
                    PARKE:      : 25.00 TL/m²
                    STABİLİZE : 10.00 TL m² olarak uygulanması.

        2- 2017 yılından sonra her yıl 2019 yılına kadar (2019 yılı dahil) belirlenmiş olan bu zemin tahrip bedelleri %10 artırılması ve çıkan küsuratların bir üst tam sayıya tamamlanarak uygulanması.
        3- Ruhsat harcının tüm alt yapı tesis açım ruhsatı için 1.50 TL olarak uygulanması.
       4- Altyapı tesisi açım ruhsatı verilirken alınan teminat bedelinin altyapı çalışması aşamasında her türlü sorumluluğu kendine ait olmak üzere 3.şahıslar hariç diğer tüm yatırımcı kurum ve kuruluşlardan alınmaması, tarifelerinin Türk Telekom A.Ş. içinde uygulanmasının kabulüne,

 70 Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;    

Gider Bütçesinin 06.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri Bütçe Tertibine : 8.000.000,00 TL (SEKİZMİLYON) ek ödenek verilmesi, Ödenek konulmasının kabulüne,

 71 Nolu Karar: Gider Bütçe Tertibine;

03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları                                                       : 4.000.000,00.-TL

Gelir Bütçe Tertibi;

04.03.02.02 Mahalli İdarelerden alınan bağış ve yardımlar gelir tertibi      : 2.283.632,06.-TL

05.02.02.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan paylar gelir tertibi   : 1.716.367,94.-TL

 
Ödenek konulmasının kabulüne,

72 Nolu Karar:İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2015 tarih ve 579 sayılı kararı ile onaylanan Dağeteği Bölgesi 1/5000 Ölçekli 2. Etap Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

73 Nolu Karar:  İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada no: 19 Parsel no: 161 üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

74 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Akpiyar Mahallesi Ada no: 3054 Parsel no: 1-2-3-4 kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,           

75 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Devteşti ve Ahmet Yesevi Mahalleleri kapsamında “Haliliye Maşuk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Haliliye Belediye Başkanlığında ilan askı işlemleri yapılmış ve ilan askı sürecinde itirazlarda bulunulmuştur. Yapılan itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değiştirilmesinin kabulüne,

76 Nolu Karar:  İlimiz Viranşehir İlçesi Özal Mahallesi Parsel no: 38'de (18. madde uygulaması sonucunda Ada no:2136 Parsel no:1, 2, 3 ve 5 olarak değiştirilmiştir.) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

77 Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi Parsel 45 nolu parsel üzerinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı teklifinin kabulüne,

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 17.02.2017 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

78 Nolu Karar:  2017 yılı Nisan ayında teknik incelemelerde bulunmak üzere Encümen Üyeleri Yusuf AKTAŞOĞLU, Hüseyin ÇETİNER, İsmail YAMAN, Eyyüp ŞENGÜL, Muzaffer KURT, Emlak ve İstimlâk Daire Başkanı Yahya ÜRÜN ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Ö.Faruk ULUDAĞ’ın İSPANYA yurtdışı gezisine gitmeleri, gidiş-geliş, konaklama, yol ve harcırahlarının belediye bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmasının kabulüne,        

79 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi Ada no: 2375 Parsel no: 19 ve çevresinde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen plan değişikliklerinde uyulması gereken esaslara aykırı olduğundan reddedilmesinin kabulüne,

80 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Defterdar Mahallesi Ada no: 101 Parsel no: 4’de kayıtlı alan üzerinde “Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Üretim Santrali)” yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

81 Nolu Karar:  İlimiz Akçakale İlçe merkezi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

82 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçe Merkezi için hazırlanmış 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilerek karara bağlandığı Siverek Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 9 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin değiştirilmesinin kabulüne,

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 17.02.2017 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

ŞUSKİ GENEL KURULU
03 Nolu Karar: Suruç İlçesi Atıksu Arıtma tesisi Kesin Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası A.Ş. arasında imzalanan “Altyapı Projelerini Destekleme Protokolü” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere, İller Bankası A.Ş.den 200.000,00.-(ikiyüzbin)TL kredi kullanılması, kullanılacak kredi ile alakalı tüm iş ve işlemlerde ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen ŞUSKİ Genel Müdürü M. Hamdi US’un yetkilendirilmesinin kabulüne,

Mart Ay’ı  Meclis Toplantısı 13/03/2017 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı