Uygulama İmar Planı Hakkında

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2015 tarih ve 579 sayılı kararı ile onaylanan Dağeteği Bölgesi 1/5000 Ölçekli 2. Etap Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarih ve 72 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/1000 Ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 20/02/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı