Nazım İmar Planı Değişikliği Hakkında

 

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk MAhallesi 277 ada 1 nolu parselde kayıtlı ve mevcut imar palnında "Özel Sosyo-Kültürel Tesis Alanı" olarak planlı alanın "Özel Eğitim Tesis Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 34 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 13/02/2017

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı