Nazım İmar Planı Değişikliği (SİVEREK-BAĞLAR)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Siverek İlçesi Bağlar Mahallesi 2961 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parsel sayılı yürürlükteki imar planında Gelişme Konut Alanı olarak planlı taşınmazların “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2023 tarih ve 616 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 02/01/2024

Eklenme Tarihi: 09.01.2024 10:10

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı