NAZIM İMAR PLANI ( KARAKÖPRÜ-ŞENEVLER)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Şenevler Mahallesi sınırlarında Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 16.09.2021 tarih 2021/827K. sayılı kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarih ve 579 sayılı Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Ancak Davacı tarafından istinaf aşamasında davadan feragat amaçlı yapılan başvuru sonucu Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 08.06.2022 tarih ve 2021/827 sayılı ek kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2023 tarih ve 617 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 22/12/2023

Eklenme Tarihi: 25.12.2023 13:37

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı