İlave Nazım İmar Planı İtirazı (Viranşehir)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Viranşehir İlçesi, İlçe Merkezi sınırlarındaŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarih ve 680 sayılı kararı ile ilana çıkarılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına 30 günlük askı süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2023 tarih ve 490 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince -planın değişen kısımlarına ilişkin- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2023 tarih ve 490 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir

 

Sayın halkımıza duyurulur. 25/10/2023

Eklenme Tarihi: 26.10.2023 15:03

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı