Nazım ve Uyg. İmar Planı Değ. (Siverek-Karpuzcu)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Siverek İlçesi Karpuzcu Mahallesi 179 parsel numaralı Bakanlar Kurulunun 09/04/2018 tarih ve 2018/11640 sayılı kararı ile “Karpuzcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2023 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 25/10/2023

Eklenme Tarihi: 26.10.2023 14:59

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı