Revizyon Nazım İmar Planı İtirazı (SİVEREK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            İlimiz Siverek İlçe Merkezine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2022 tarih ve 597 sayılı kararı ile onaylanarak ilan-askıya çıkarılmış olup, bu kapsamda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına 30 günlük askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2023 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince -planın değişen kısımlarına ilişkin- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2023 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 03/10/2023

Eklenme Tarihi: 06.10.2023 10:08

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı