NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-KERVANSARAY)

İ     L     A     N

 

İlimiz Viranşehir İlçesi Kervansaray Mahallesi 210 nolu parsel üzerinde "Güneş Enerji Santrali" amaçlı hazırlanmış1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2023 tarih ve 437 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 05/10/2023

Eklenme Tarihi: 05.10.2023 11:47

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı