Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği (Bozova-Gölbaşı)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı(adalı) Mahallesi 357 ada 1 parsel numaralı, yürürlükteki imar planında “Ticaret Konut” olarak planlı alanın “Kamu Hizmet Alanı(Emniyet Hizmet Alanı)” olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2023 tarih ve 436 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 03/10/2023

Eklenme Tarihi: 05.10.2023 10:05

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı