NAZIM İMAR PLANI(HALİLİYE-DAĞETEĞİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 861, 864, 865 nolu adalar ve çevresinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2023 tarih ve 431 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 29/09/2023

Eklenme Tarihi: 29.09.2023 15:44

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı