Nazım İmar Planı İtirazı (Karaköprü Aşık, Öğütçü, Demircik ve Bozova İlçesi Hisarllar Mahalleleri)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Karaköprü İlçesi, Aşık, Demircik, Öğütçü Mahalleleri ile Bozova İlçesi, Hisarlar Mahallesi sınırlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 10.01.2023 tarih ve 2023/59 Sayılı iptal kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2023 tarih ve 193 sayılı kararı ile onaylanarak ilan-askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına 30 günlük askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2023 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince -planın değişen kısımlarına ilişkin- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2023 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir

 

Sayın halkımıza duyurulur. 12/09/2023

Eklenme Tarihi: 13.09.2023 15:48

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı