NAZIM İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-ÇAMLIYAYLA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü (Çamlıyayla) Mahallesi  Ada No:3425 Parsel No:1’te kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Turizm Ve Ticaret Alanı ve Park" olarak planlı alanın yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2023 tarih ve 249 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 08/09/2023

Eklenme Tarihi: 08.09.2023 12:40

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı