NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KIZILBURÇ-KARAKÖPRÜ)

         İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Kızılburç Mahallesi 105 ada 11 nolu parsel üzerinde    "Güneş Enerji Santrali"  amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2023 tarih ve 352 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 06/09/2023

Eklenme Tarihi: 07.09.2023 15:25

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı