NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-EYYÜPNEBİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi Mahallesi 110 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2023 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 14/08/2023

Eklenme Tarihi: 15.08.2023 14:41

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı