Nazım İmar Planı (Birecik-Çoğan)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Birecik İlçesi, Çoğan Mahallesi 1789 parsel numaralı taşınmaz üzerinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”nın imar planına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2023 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 28/07/2023

Eklenme Tarihi: 01.08.2023 16:10

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı