Nazım İmar Planı Değişikliği (Akçakale-Keçili)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Akçakale İlçesi Keçili Mahallesi 107 ada 6  parsel nolu taşınmaz üzerinde yürürlükteki imar planında “LPG İkmal İstasyonu” olarak planlı alanın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2023 tarih ve 302 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 28/07/2023

Eklenme Tarihi: 01.08.2023 16:08

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı