NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ(SURUÇ ALİGÖR)

                                                           İ     L     A     N

 

                                                                                             BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Suruç İlçesi Aligör Mahallesi  206 ada 1 parsel numaralı taşınmaz "Resmi Kurum Alanı" olarak planlı olup "Kültürel Tesis Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2023 tarih ve 295 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 27/07/2023

Eklenme Tarihi: 27.07.2023 16:22

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı