NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli ve Karakoyun Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2023 tarih ve 190 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 12/07/2023

Eklenme Tarihi: 24.07.2023 09:22

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı