NAZIM İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-GÖGRLİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Viranşehir İlçesi Gögerli Mahallesi 113 ada 7 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2023 tarih ve 251 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 18/07/2023

Eklenme Tarihi: 21.07.2023 11:25

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı