NAZIM İMAR PLANI(BOZOVA-ESKİN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Bozova İlçesi Eskin Mahallesi 389 parsel nolu taşınmazda kayıtlı alan üzerinde Kamu Hizmet Alanı amaçlı hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 tarih ve 225 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 13/07/2023

Eklenme Tarihi: 21.07.2023 11:22

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı