NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (CEYLANPINAR-CUMHURİYRT)

     İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Ceylanpınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi "Eğitim Alanı" olarak planlı 1228 ada 3 parsel nolu taşınmazın 2000 m2‘lik alanın "Belediye Hizmet Alanı(itfaiye) olarak düzenlemesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 13/07/2023

Eklenme Tarihi: 21.07.2023 11:18

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı