NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ(HİLVAN-KARACURUN)

  İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Hilvan İlçesi Karacurun Mahallesi 277 ada 1 parsel nolu taşınmazda kayıtlı ve Katı Atık Tesisi olarak planlı alanın Konut Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 tarih ve 224 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 13/07/2023

Eklenme Tarihi: 21.07.2023 11:13

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı