NAZIM VEUYGULAMA İMAR PĞLANI(KARAKÖPRÜ-MEHMETÇİK)

    İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 1006 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 tarih ve 220 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 13/07/2023

Eklenme Tarihi: 21.07.2023 11:04

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı