NAZIM İMAR PLANI(HALFETİ-ARĞIL)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Halfeti İlçesi Arğıl Mahallesi 1664 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 tarih ve 222 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 07/07/2023

Eklenme Tarihi: 07.07.2023 11:30

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı