HARRAN KORUMA AMÇLI NAZIM İMAR PLANI(HARRAN MERKEZ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Harran İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yönelik İlan-askı sürecinde yapılan itirazlar sonrasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2023/24 sayılı kararıyla  uygun bulunan ve itirazlar doğrultusunda yapılan Harran İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin Şanlıurfa  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2023/7907 Sayılı kararı ile onaylanan Harran İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2023 tarih ve 215 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 07/07/2023

Eklenme Tarihi: 07.07.2023 11:29

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı