NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-AŞAĞIVARLIVA)

İ     L     A     N

 

İlimiz Haliliye İlçesi Aşağıvarlıca Mahallesi 153 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2023 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 05/07/2023

 

Eklenme Tarihi: 06.07.2023 16:55

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı