Mahkeme Kararı (Karaköprü İlçesi, Aşık, Demircik, Öğütçü Mahalleleri ile Bozova İlçesi, Hisarlar Mahallesi)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Karaköprü İlçesi, Aşık, Demircik, Öğütçü Mahalleleri ile Bozova İlçesi, Hisarlar Mahallesi sınırlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin davacı TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2021/232 Esas sayı ile Belediyemiz aleyhine açılan davada, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 10.01.2023 tarih ve 2023/59 K. Sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2023 tarih ve 193 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 08/06/2023

Eklenme Tarihi: 13.06.2023 14:31

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı