NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (GÜZELYURT -HALİLİYE)

   İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Güzelyurt Mahallesi 984 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve çevresine yönelik hazırlanmış  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  değişikliği ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2023 tarih ve 188 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 12/06/2023

Eklenme Tarihi: 12.06.2023 16:45

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı