NAZIM İMAR PLANI(HALİLİYE-ULUBAĞ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi 128 ada 5 parsel nolu taşınmaz üzerinde kayıtlı ve "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Ticaret-Turizm Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2023 tarih ve 148 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 05/05/2023

Eklenme Tarihi: 05.05.2023 15:08

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı