NAZIM İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-DOĞUKENT)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Doğukent) Mahallesi 1772 ada 5 parsel, 1774 ada 20 parsel, 1777 13 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresi yürürlükteki imar planında Rekreasyon Alan olarak planlı alanın  “Millet Bahçesi” olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2023 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 28/03/2023

Eklenme Tarihi: 29.03.2023 15:52

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı