İlave Nazım İmar Planı (Viranşehir)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi, İlçe Merkezi sınırlarında 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarih ve 680 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 31/01/2023

Eklenme Tarihi: 24.02.2023 16:45

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı