NAZIM İMAR PLANI(BİRECİK-MEZRA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Birecik İlçesi Mezra Mahallesi sınırlarında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2023 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/02/2023

Eklenme Tarihi: 02.02.2023 11:37

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı