NAZIM İMAR PLANI(BİRECİK-KARŞIYAKA)

      İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi 348 ada 6,7,8,9,10 parsel nolu taşınmazlarda kayıtlı ve "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" olarak planlı alanın "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarih ve 673 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/02/2023

Eklenme Tarihi: 02.02.2023 11:35

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı